k.ú.: 604160 - Škrle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 562980 - Bílence NUTS5 CZ0422562980
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 4869021
zahrada 34 39897
travní p. 78 319774
lesní poz 8 88084
vodní pl. nádrž umělá 1 419
vodní pl. tok přirozený 5 24052
vodní pl. tok umělý 21 8105
zast. pl. zbořeniště 3 4307
zast. pl. 72 44180
ostat.pl. jiná plocha 24 16071
ostat.pl. manipulační pl. 12 9582
ostat.pl. neplodná půda 58 175921
ostat.pl. ostat.komunikace 47 56863
ostat.pl. pohřeb. 1 889
ostat.pl. silnice 7 43225
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 733
ostat.pl. zeleň 2 1101
Celkem KN 529 5702224
Par. DKM 529 5702224
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 69
LV 79
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.02.2020 intravilán - mapování
DKM 1:1000 15.06.2010
FÚO 1:5000 31.10.1978 15.06.2010
S-SK GS 1:2880 1842 30.10.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 22.09.2020 17:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička