k.ú.: 604151 - Bílence - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 562980 - Bílence NUTS5 CZ0422562980
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 300 6262253
zahrada 75 33592
ovoc. sad 4 5639
travní p. 29 102556
lesní poz 16 82657
vodní pl. tok přirozený 5 22102
vodní pl. tok umělý 27 17439
zast. pl. společný dvůr 8 1685
zast. pl. zbořeniště 15 5225
zast. pl. 110 41734
ostat.pl. jiná plocha 46 47189
ostat.pl. manipulační pl. 35 50276
ostat.pl. neplodná půda 95 191737
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 3785
ostat.pl. ostat.komunikace 146 136142
ostat.pl. pohřeb. 1 1528
ostat.pl. silnice 11 17161
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 653
ostat.pl. zeleň 8 572
Celkem KN 934 7023925
Par. DKM 934 7023925
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 110
LV 115
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.06.2010
FÚO 1:5000 31.10.1978 11.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 19.09.2020 05:17

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.