k.ú.: 604135 - Bílé Poličany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579076 - Bílé Poličany NUTS5 CZ0525579076
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 407 2291457
zahrada 186 153457
travní p. 240 838941
lesní poz 87 1621345
vodní pl. nádrž umělá 2 1101
vodní pl. rybník 3 18462
vodní pl. tok přirozený 5 3455
vodní pl. tok umělý 63 13070
vodní pl. zamokřená pl. 1 3120
zast. pl. zbořeniště 6 1102
zast. pl. 141 53290
ostat.pl. jiná plocha 45 19544
ostat.pl. manipulační pl. 35 11415
ostat.pl. neplodná půda 29 45970
ostat.pl. ostat.komunikace 210 132888
ostat.pl. silnice 18 36377
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3078
ostat.pl. zeleň 2 123908
Celkem KN 1481 5371980
Par. KMD 1481 5371980
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 24
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 134
LV 188
spoluvlastník 385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.09.2014
S-SK GS 1:2880 1841 04.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 07.06.2020 00:08

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.