k.ú.: 604135 - Bílé Poličany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579076 - Bílé Poličany NUTS5 CZ0525579076
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 408 2293409
zahrada 186 152792
travní p. 236 837698
lesní poz 87 1621345
vodní pl. nádrž umělá 2 1101
vodní pl. rybník 3 18462
vodní pl. tok přirozený 5 3455
vodní pl. tok umělý 63 13070
vodní pl. zamokřená pl. 1 3120
zast. pl. zbořeniště 6 1102
zast. pl. 138 53062
ostat.pl. jiná plocha 45 19544
ostat.pl. manipulační pl. 35 11415
ostat.pl. neplodná půda 29 45970
ostat.pl. ostat.komunikace 210 133072
ostat.pl. silnice 18 36377
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3078
ostat.pl. zeleň 2 123908
Celkem KN 1475 5371980
Par. KMD 1475 5371980
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 23
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 129
LV 189
spoluvlastník 384

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.09.2014
S-SK GS 1:2880 1841 04.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.05.2019 07:39

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.