k.ú.: 604127 - Zaříčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533971 - Bílé Podolí NUTS5 CZ0205533971
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1316 5706335
zahrada 68 69561
ovoc. sad 5 12077
travní p. 108 245949
lesní poz 6 27723
vodní pl. nádrž umělá 1 547
vodní pl. tok přirozený 2 12177
vodní pl. tok umělý 116 68267
vodní pl. zamokřená pl. 29 21984
zast. pl. společný dvůr 9 1056
zast. pl. 124 70822
ostat.pl. jiná plocha 10 3787
ostat.pl. manipulační pl. 24 34826
ostat.pl. neplodná půda 8 2561
ostat.pl. ostat.komunikace 59 60262
ostat.pl. silnice 3 47419
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12225
ostat.pl. zeleň 1 2646
Celkem KN 1892 6400224
Par. KMD 1892 6400224
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 121
LV 296
spoluvlastník 461

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2009
S-SK GS 1:2880 1839 03.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 30.09.2020 19:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička