k.ú.: 604119 - Starkoč u Bílého Podolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 530875 - Starkoč NUTS5 CZ0205530875
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 946 3398100
zahrada 117 81769
ovoc. sad 13 46639
travní p. 106 166991
lesní poz 2 10644
vodní pl. nádrž umělá 3 1406
vodní pl. tok umělý 147 29970
vodní pl. zamokřená pl. 6 10768
zast. pl. společný dvůr 2 214
zast. pl. zbořeniště 14 5811
zast. pl. 126 80420
ostat.pl. jiná plocha 8 18919
ostat.pl. manipulační pl. 43 27167
ostat.pl. neplodná půda 52 27501
ostat.pl. ostat.komunikace 89 101690
ostat.pl. pohřeb. 2 2207
ostat.pl. silnice 10 74582
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6885
Celkem KN 1690 4091683
Par. KMD 1690 4091683
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 123
LV 264
spoluvlastník 437

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2009
S-SK GS 1:2880 1838 16.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.05.2019 07:02

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.