k.ú.: 604119 - Starkoč u Bílého Podolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 530875 - Starkoč NUTS5 CZ0205530875
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 946 3398100
zahrada 117 81769
ovoc. sad 13 46639
travní p. 107 170197
lesní poz 1 7438
vodní pl. nádrž umělá 3 1406
vodní pl. tok umělý 147 29970
vodní pl. zamokřená pl. 6 10768
zast. pl. společný dvůr 2 214
zast. pl. zbořeniště 14 5811
zast. pl. 128 80556
ostat.pl. jiná plocha 8 18783
ostat.pl. manipulační pl. 43 27167
ostat.pl. neplodná půda 52 27501
ostat.pl. ostat.komunikace 89 101690
ostat.pl. pohřeb. 2 2207
ostat.pl. silnice 10 74582
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6885
Celkem KN 1692 4091683
Par. KMD 1692 4091683
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 125
LV 259
spoluvlastník 432

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2009
S-SK GS 1:2880 1838 16.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 23.09.2020 15:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička