k.ú.: 604097 - Lovčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533971 - Bílé Podolí NUTS5 CZ0205533971
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 601 3126954
zahrada 86 76585
ovoc. sad 5 23802
travní p. 73 78805
lesní poz 1 967
vodní pl. nádrž umělá 2 577
vodní pl. rybník 1 4564
vodní pl. tok umělý 48 16071
vodní pl. zamokřená pl. 3 7827
zast. pl. společný dvůr 3 112
zast. pl. zbořeniště 3 671
zast. pl. 103 66608
ostat.pl. jiná plocha 2 9902
ostat.pl. manipulační pl. 11 13578
ostat.pl. neplodná půda 3 14814
ostat.pl. ostat.komunikace 62 55898
ostat.pl. silnice 4 35563
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 3412
ostat.pl. zeleň 3 1957
Celkem KN 1019 3538667
Par. KMD 1019 3538667
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 102
LV 229
spoluvlastník 391

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2010
S-SK GS 1:2880 1838 20.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 02.06.2020 19:06

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.