k.ú.: 604097 - Lovčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533971 - Bílé Podolí NUTS5 CZ0205533971
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 663 3105630
zahrada 87 62027
ovoc. sad 12 64324
travní p. 89 69362
lesní poz 1 967
vodní pl. nádrž umělá 2 577
vodní pl. rybník 1 4564
vodní pl. tok umělý 51 16071
vodní pl. zamokřená pl. 4 8927
zast. pl. společný dvůr 4 155
zast. pl. zbořeniště 4 1380
zast. pl. 101 65696
ostat.pl. jiná plocha 2 9902
ostat.pl. manipulační pl. 17 23610
ostat.pl. neplodná půda 4 5846
ostat.pl. ostat.komunikace 64 59029
ostat.pl. silnice 3 31858
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 7642
ostat.pl. zeleň 1 1083
Celkem KN 1121 3538650
Par. KMD 1121 3538650
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 100
LV 232
spoluvlastník 395

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2010
S-SK GS 1:2880 1838 20.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.07.2019 00:19

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.