k.ú.: 604071 - Brambory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 530832 - Brambory NUTS5 CZ0205530832
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 501403
zahrada 79 73623
ovoc. sad 39 108140
travní p. 50 176966
lesní poz 71 282427
vodní pl. nádrž umělá 5 4119
vodní pl. tok umělý 10 2765
zast. pl. 78 37995
ostat.pl. jiná plocha 12 8582
ostat.pl. manipulační pl. 4 1395
ostat.pl. ostat.komunikace 37 20651
ostat.pl. silnice 7 18334
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1602
ostat.pl. zeleň 13 14069
Celkem KN 574 1252071
Par. KMD 574 1252071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 34
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 75
LV 142
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.08.2009
S-SK GS 1:2880 1839 04.08.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.09.2020 23:45

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.