k.ú.: 604071 - Brambory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 530832 - Brambory NUTS5 CZ0205530832
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 214 449782
zahrada 89 55431
ovoc. sad 152 322549
travní p. 18 38385
lesní poz 76 276989
vodní pl. nádrž umělá 7 4119
vodní pl. tok umělý 14 2765
zast. pl. společný dvůr 4 1252
zast. pl. 73 37541
ostat.pl. jiná plocha 11 9398
ostat.pl. manipulační pl. 6 2436
ostat.pl. ostat.komunikace 42 20085
ostat.pl. silnice 10 18509
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 414
ostat.pl. zeleň 6 12609
Celkem KN 724 1252264
Par. KMD 724 1252264
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 34
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 71
LV 142
spoluvlastník 200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.08.2009
S-SK GS 1:2880 1839 04.08.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.05.2019 05:35

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.