k.ú.: 604071 - Brambory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 530832 - Brambory NUTS5 CZ0205530832
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 544546
zahrada 86 76484
ovoc. sad 58 124705
travní p. 45 121682
lesní poz 72 280925
vodní pl. nádrž umělá 5 4119
vodní pl. tok umělý 13 2765
zast. pl. společný dvůr 2 516
zast. pl. 73 37825
ostat.pl. jiná plocha 9 5604
ostat.pl. manipulační pl. 4 1456
ostat.pl. ostat.komunikace 39 19531
ostat.pl. silnice 7 18334
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 414
ostat.pl. zeleň 9 13168
Celkem KN 600 1252074
Par. KMD 600 1252074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 34
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 71
LV 142
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.08.2009
S-SK GS 1:2880 1839 04.08.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 16.07.2019 12:50

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.