k.ú.: 604062 - Bílé Podolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533971 - Bílé Podolí NUTS5 CZ0205533971
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1161 3130879
zahrada 154 94766
ovoc. sad 380 1377739
travní p. 35 19800
lesní poz 80 433709
vodní pl. nádrž umělá 1 1698
vodní pl. rybník 2 7364
vodní pl. tok umělý 176 26955
vodní pl. zamokřená pl. 2 1735
zast. pl. společný dvůr 10 3958
zast. pl. zbořeniště 13 3753
zast. pl. 201 86490
ostat.pl. jiná plocha 22 16723
ostat.pl. manipulační pl. 44 24511
ostat.pl. neplodná půda 1 155
ostat.pl. ostat.komunikace 61 71651
ostat.pl. silnice 7 40939
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11261
ostat.pl. zeleň 1 25
Celkem KN 2352 5354111
Par. KMD 2352 5354111
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 111
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. obč.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 195
byt.z. byt 13
byt.z. garáž 2
Celkem JED 15
LV 347
spoluvlastník 526

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.03.2010
S-SK GS 1:2880 1839 19.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.08.2019 05:59

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.