k.ú.: 604062 - Bílé Podolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533971 - Bílé Podolí NUTS5 CZ0205533971
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 933 3077683
zahrada 154 104825
ovoc. sad 308 1412036
travní p. 35 29845
lesní poz 73 433709
vodní pl. nádrž umělá 1 1698
vodní pl. rybník 1 7364
vodní pl. tok umělý 131 26955
vodní pl. zamokřená pl. 2 1735
zast. pl. společný dvůr 7 3012
zast. pl. zbořeniště 5 1991
zast. pl. 204 87079
ostat.pl. jiná plocha 24 17687
ostat.pl. manipulační pl. 32 24312
ostat.pl. neplodná půda 1 155
ostat.pl. ostat.komunikace 58 71744
ostat.pl. silnice 7 40719
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11261
ostat.pl. zeleň 1 25
Celkem KN 1978 5353835
Par. KMD 1978 5353835
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 111
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. obč.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 198
byt.z. byt 13
byt.z. garáž 2
Celkem JED 15
LV 348
spoluvlastník 531

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.03.2010
S-SK GS 1:2880 1839 19.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 26.09.2020 01:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička