k.ú.: 604038 - Bílany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 269 3593603
zahrada 167 130967
ovoc. sad 1 2838
travní p. 21 66427
lesní poz 166 3525559
vodní pl. tok přirozený 32 123018
vodní pl. tok umělý 2 2733
vodní pl. zamokřená pl. 10 22314
zast. pl. společný dvůr 1 53
zast. pl. zbořeniště 1 334
zast. pl. 194 86184
ostat.pl. dráha 6 37342
ostat.pl. dálnice 7 104968
ostat.pl. jiná plocha 63 113590
ostat.pl. manipulační pl. 28 33060
ostat.pl. neplodná půda 14 47240
ostat.pl. ostat.komunikace 158 212175
ostat.pl. pohřeb. 1 1527
ostat.pl. silnice 21 44578
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2353
ostat.pl. zeleň 44 49049
Celkem KN 1208 8199912
Par. DKM 1208 8199912
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 86
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 32
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 182
byt.z. byt 6
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 8
LV 278
spoluvlastník 454

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.06.2004 1:1000 25.06.2004 *) KPÚ extravilán
DKM 1:1000 08.07.1996 intravilán
S-SK ŠD 1:2500 1915 25.06.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 31.10.1915


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 14.07.2020 09:29

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.