k.ú.: 604038 - Bílany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 274 3593693
zahrada 167 130967
ovoc. sad 1 2838
travní p. 21 66427
lesní poz 166 3526256
vodní pl. tok přirozený 32 123018
vodní pl. tok umělý 2 2733
vodní pl. zamokřená pl. 10 22314
zast. pl. společný dvůr 1 53
zast. pl. zbořeniště 1 334
zast. pl. 192 86182
ostat.pl. dráha 6 37342
ostat.pl. dálnice 4 104877
ostat.pl. jiná plocha 62 113590
ostat.pl. manipulační pl. 28 33060
ostat.pl. neplodná půda 14 47240
ostat.pl. ostat.komunikace 157 211478
ostat.pl. pohřeb. 1 1527
ostat.pl. silnice 21 44578
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2353
ostat.pl. zeleň 44 49049
Celkem KN 1206 8199909
Par. DKM 1206 8199909
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 33
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 180
byt.z. byt 6
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 8
LV 277
spoluvlastník 455

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.06.2004 1:1000 25.06.2004 *) KPÚ extravilán
DKM 1:1000 08.07.1996 intravilán
S-SK ŠD 1:2500 1915 25.06.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 31.10.1915


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 16.12.2019 04:08

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.