k.ú.: 604020 - Kamenička u Bílé Vody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 525227 - Bílá Voda NUTS5 CZ0711525227
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 723806
zahrada 51 48710
travní p. 23 873349
lesní poz 14 215899
vodní pl. nádrž přírodní 1 268
vodní pl. nádrž umělá 3 3668
vodní pl. rybník 1 2134
vodní pl. tok přirozený 18 39391
vodní pl. zamokřená pl. 1 2933
zast. pl. společný dvůr 2 169
zast. pl. zbořeniště 12 5587
zast. pl. 22 12304
ostat.pl. jiná plocha 34 100530
ostat.pl. neplodná půda 20 42813
ostat.pl. ostat.komunikace 28 69827
ostat.pl. silnice 2 34736
Celkem KN 263 2176124
Par. DKM 186 1990196
Par. KMD 77 185928
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
Celkem BUD 22
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 41
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.11.2017
KMD 1:1000 28.03.2017
KM-D 1:2000 22.12.2000 24.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 22.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 04.06.2020 00:40

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.