k.ú.: 603864 - Potok - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558656 - Bezvěrov NUTS5 CZ0325558656
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 1200540
zahrada 12 10910
travní p. 37 157959
lesní poz 185 686553
vodní pl. tok přirozený 8 4512
vodní pl. tok umělý 6 2523
zast. pl. společný dvůr 2 373
zast. pl. zbořeniště 3 1679
zast. pl. 16 9753
ostat.pl. jiná plocha 13 19571
ostat.pl. manipulační pl. 6 10229
ostat.pl. neplodná půda 34 21140
ostat.pl. ostat.komunikace 28 16495
ostat.pl. silnice 3 26119
Celkem KN 384 2168356
Par. KMD 384 2168356
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 16
LV 21
spoluvlastník 28

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2017
KM-D 1:2000 01.06.2001 08.12.2017
S-SK GS 1:2880 1839 31.05.2001 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.09.2020 15:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička