k.ú.: 603830 - Bezuchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 512401 - Bezuchov NUTS5 CZ0714512401
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 322 2839759
zahrada 116 98331
ovoc. sad 15 80957
travní p. 36 120671
lesní poz 30 546018
vodní pl. tok přirozený 17 10827
zast. pl. společný dvůr 7 21421
zast. pl. zbořeniště 11 4403
zast. pl. 103 43599
ostat.pl. jiná plocha 19 14103
ostat.pl. manipulační pl. 3 4742
ostat.pl. neplodná půda 1 181
ostat.pl. ostat.komunikace 128 158751
ostat.pl. silnice 3 9750
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3971
ostat.pl. zeleň 7 3669
Celkem KN 820 3961153
Par. DKM 820 3961153
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 70
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 102
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 205
spoluvlastník 339

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.07.2004 intavilán - měřeno, extravilán - přepracováno
Ost. 1:2500 01.12.1934 28.07.2004 agrární operace v S-JTSK, intravilán - grafická transformace z 1:2880 do 1:2500, extravilán - měřeno
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1934


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 06.06.2020 22:49

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.