k.ú.: 603805 - Bezměrov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588326 - Bezměrov NUTS5 CZ0721588326
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 624 5227443
zahrada 251 165718
ovoc. sad 3 12929
travní p. 113 481650
lesní poz 117 58120
vodní pl. nádrž umělá 6 46379
vodní pl. tok přirozený 21 158334
zast. pl. společný dvůr 3 1753
zast. pl. zbořeniště 2 409
zast. pl. 304 160366
ostat.pl. dráha 3 54935
ostat.pl. dálnice 12 167324
ostat.pl. jiná plocha 139 54398
ostat.pl. manipulační pl. 31 18033
ostat.pl. neplodná půda 7 89362
ostat.pl. ostat.komunikace 151 237397
ostat.pl. silnice 32 85493
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 21657
ostat.pl. zeleň 67 211276
Celkem KN 1890 7252976
Par. DKM 1890 7252976
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 182
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 28
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 23
Celkem BUD 283
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 472
spoluvlastník 716

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.07.2004 1:1000 30.07.2004 *) KPÚ extravilán
DKM 1:1000 09.12.1996
S-SK GS 1:2500 1940 23.07.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 21.05.1940


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 15.07.2020 04:35

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.