k.ú.: 603783 - Zhořec u Bezdružic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560740 - Bezdružice NUTS5 CZ0327560740
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32131 - Bezdružice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 4896
orná půda 20 1817799
zahrada 107 69990
travní p. plantáž dřevin 1 213369
travní p. 86 1719660
lesní poz 91 3246212
vodní pl. nádrž umělá 9 6714
vodní pl. tok přirozený 7 9588
vodní pl. tok umělý 4 8153
vodní pl. zamokřená pl. 8 132437
zast. pl. zbořeniště 11 5603
zast. pl. 77 46880
ostat.pl. jiná plocha 57 94823
ostat.pl. manipulační pl. 3 24801
ostat.pl. neplodná půda 17 23756
ostat.pl. ostat.komunikace 51 115483
ostat.pl. silnice 5 63671
ostat.pl. zeleň 14 83186
Celkem KN 569 7687021
Par. DKM 351 4529016
Par. KMD 218 3158005
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 27
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 6
Celkem BUD 70
LV 72
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 11.02.2014
S-SK GS 1:2880 1839 21.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 18.09.2020 09:50

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.