k.ú.: 603775 - Řešín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560740 - Bezdružice NUTS5 CZ0327560740
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32131 - Bezdružice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 372507
zahrada 46 48720
travní p. 42 1574272
lesní poz 31 2663358
vodní pl. nádrž umělá 1 9957
vodní pl. rybník 4 135471
vodní pl. tok přirozený 9 24147
vodní pl. tok umělý 2 2352
vodní pl. zamokřená pl. 16 215619
zast. pl. zbořeniště 4 2922
zast. pl. 68 34592
ostat.pl. jiná plocha 40 137065
ostat.pl. manipulační pl. 5 2271
ostat.pl. neplodná půda 6 3685
ostat.pl. ostat.komunikace 40 117237
ostat.pl. silnice 4 33292
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7018
ostat.pl. zeleň 3 13347
Celkem KN 332 5397832
Par. DKM 178 2770142
Par. KMD 154 2627690
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 66
LV 56
spoluvlastník 71

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.07.2017
DKM-KPÚ 1:1000 25.08.2014
S-SK GS 1:2880 1839 04.07.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 30.09.2020 17:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička