k.ú.: 603694 - Bezdružice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34701 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560740 - Bezdružice NUTS5 CZ0327560740
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32131 - Bezdružice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 2650951
zahrada 214 145260
travní p. 279 1889177
lesní poz 75 2832028
vodní pl. nádrž umělá 7 11634
vodní pl. tok přirozený 19 55372
vodní pl. tok umělý 1 2302
vodní pl. zamokřená pl. 2 886
zast. pl. společný dvůr 5 1415
zast. pl. zbořeniště 15 5801
zast. pl. 391 121368
ostat.pl. dráha 4 25450
ostat.pl. jiná plocha 140 164777
ostat.pl. manipulační pl. 39 59748
ostat.pl. neplodná půda 36 84218
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 12270
ostat.pl. ostat.komunikace 119 176978
ostat.pl. pohřeb. 1 3278
ostat.pl. silnice 13 67180
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 24878
ostat.pl. zeleň 8 34782
Celkem KN 1542 8369753
EN 13 1196840
GP 18 339884
Celkem ZE 31 1536724
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 17
č.p. rod.dům 177
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 68
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 374
byt.z. byt 56
Celkem JED 56
LV 390
spoluvlastník 527

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
THM-G 1:2000 01.01.1969
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 09.08.2022 00:31

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.