k.ú.: 603635 - Bezděkov u Libice nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548430 - Bezděkov NUTS5 CZ0631548430
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 2811195
zahrada 126 72425
ovoc. sad 4 31983
travní p. 128 878374
lesní poz 52 866262
vodní pl. nádrž umělá 2 5641
vodní pl. rybník 6 81546
vodní pl. tok přirozený 10 6860
vodní pl. tok umělý 22 46669
vodní pl. zamokřená pl. 1 2552
zast. pl. zbořeniště 1 204
zast. pl. 147 73424
ostat.pl. jiná plocha 52 101698
ostat.pl. manipulační pl. 8 16806
ostat.pl. neplodná půda 33 118081
ostat.pl. ostat.komunikace 73 158788
ostat.pl. silnice 5 50472
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2915
ostat.pl. zeleň 4 29507
Celkem KN 848 5355402
Par. DKM 489 5115416
Par. KMD 359 239986
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 68
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 20
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 135
LV 178
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2017
DKM-KPÚ 1:1000 30.03.2012
S-SK GS 1:2880 1838 30.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.09.2020 23:47

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.