k.ú.: 603627 - Těchnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564559 - Bohostice NUTS5 CZ020B564559
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 15784
zahrada 11 6801
travní p. 47 95074
lesní poz les s budovou 2 73
lesní poz 170 7472423
vodní pl. nádrž umělá 5 2659668
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 1
zast. pl. zbořeniště 1 1001
zast. pl. 58 4515
ostat.pl. jiná plocha 34 14096
ostat.pl. neplodná půda 10 7805
ostat.pl. ostat.komunikace 25 67338
ostat.pl. silnice 1 262
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 358
Celkem KN 368 10345199
Par. KMD 368 10345199
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 56
LV 75
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2008
S-SK GS 1:2880 1900 28.11.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 01.06.2020 19:00

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.