k.ú.: 603627 - Těchnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564559 - Bohostice NUTS5 CZ020B564559
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 15784
zahrada 11 6801
travní p. 48 95126
lesní poz les s budovou 2 73
lesní poz 170 7472423
vodní pl. nádrž umělá 5 2659669
zast. pl. zbořeniště 1 1001
zast. pl. 57 4463
ostat.pl. jiná plocha 34 14096
ostat.pl. neplodná půda 10 7805
ostat.pl. ostat.komunikace 25 67338
ostat.pl. silnice 1 262
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 358
Celkem KN 367 10345199
Par. KMD 367 10345199
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 55
LV 73
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2008
S-SK GS 1:2880 1900 28.11.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 17:29

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.