k.ú.: 603619 - Vševily - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 598437 - Vševily NUTS5 CZ020B598437
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21203 - Rožmitál pod Třemšínem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 404 1991267
zahrada 121 58112
ovoc. sad 3 11059
travní p. 314 929620
lesní poz 52 2491500
vodní pl. nádrž přírodní 7 6402
vodní pl. rybník 4 7741
vodní pl. tok přirozený 57 8760
vodní pl. tok umělý 17 8847
vodní pl. zamokřená pl. 6 9627
zast. pl. společný dvůr 10 678
zast. pl. zbořeniště 5 424
zast. pl. 117 45078
ostat.pl. dobývací prost. 4 38688
ostat.pl. jiná plocha 88 41059
ostat.pl. manipulační pl. 6 10003
ostat.pl. neplodná půda 77 67749
ostat.pl. ostat.komunikace 86 57338
ostat.pl. silnice 29 41081
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 769
Celkem KN 1408 5825802
Par. KMD 1408 5825802
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 116
LV 153
spoluvlastník 196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2009
S-SK GS 1:2880 1830 16.12.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 04.06.2020 00:27

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.