k.ú.: 603601 - Bezděkov pod Třemšínem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 529672 - Bezděkov pod Třemšínem NUTS5 CZ020B529672
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21203 - Rožmitál pod Třemšínem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 262 1413381
zahrada 93 43741
travní p. 219 785487
lesní poz 51 1049395
vodní pl. nádrž přírodní 5 9182
vodní pl. nádrž umělá 2 393
vodní pl. rybník 5 14543
vodní pl. tok přirozený 48 15116
vodní pl. tok umělý 4 2963
vodní pl. zamokřená pl. 3 2699
zast. pl. společný dvůr 9 291
zast. pl. zbořeniště 4 419
zast. pl. 124 39134
ostat.pl. jiná plocha 102 52524
ostat.pl. manipulační pl. 37 34184
ostat.pl. neplodná půda 87 86544
ostat.pl. ostat.komunikace 76 47755
ostat.pl. silnice 1 19823
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9769
ostat.pl. zeleň 18 5829
Celkem KN 1152 3633172
Par. KMD 1152 3633172
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 118
LV 131
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.12.2010
KM-D 1:2000 15.07.2000 29.12.2010
S-SK GS 1:2880 1824 15.07.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 30.09.2020 04:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička