k.ú.: 603589 - Bezděkov u Velké Bíteše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596973 - Velká Bíteš NUTS5 CZ0635596973
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 309 1238886
zahrada 54 42537
travní p. 112 183390
lesní poz 32 576045
vodní pl. nádrž umělá 6 6913
vodní pl. tok přirozený 1 671
zast. pl. zbořeniště 4 1042
zast. pl. 55 25453
ostat.pl. dálnice 1 61947
ostat.pl. jiná plocha 14 4260
ostat.pl. manipulační pl. 5 702
ostat.pl. neplodná půda 11 5728
ostat.pl. ostat.komunikace 28 28491
ostat.pl. silnice 1 18774
ostat.pl. zeleň 12 1478
Celkem KN 645 2196317
Par. KMD 645 2196317
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 54
LV 71
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.02.2017
KM-D 1:2000 01.01.2001 16.02.2017
S-SK ŠS 1:2880 1825 01.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 20.08.2019 23:26

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.