k.ú.: 603511 - Tetětice u Bezděkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555801 - Bezděkov NUTS5 CZ0322555801
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 903945
zahrada 34 29474
ovoc. sad 10 30292
travní p. 174 400969
lesní poz 10 23093
vodní pl. nádrž umělá 4 2086
vodní pl. tok přirozený 12 5045
vodní pl. zamokřená pl. 1 440
zast. pl. zbořeniště 1 118
zast. pl. 28 17258
ostat.pl. jiná plocha 8 1588
ostat.pl. manipulační pl. 1 6204
ostat.pl. neplodná půda 83 28839
ostat.pl. ostat.komunikace 100 35965
ostat.pl. silnice 15 15344
ostat.pl. zeleň 12 12794
Celkem KN 705 1513454
Par. DKM 705 1513454
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 28
LV 63
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.07.2004
ZMVM 1:2000 01.04.1988 16.07.2004
S-SK GS 1:2880 1837 01.04.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2019 23:26

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.