k.ú.: 603503 - Struhadlo - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555801 - Bezděkov NUTS5 CZ0322555801
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 230 1121193
zahrada 81 114499
travní p. 121 485259
lesní poz 21 936563
vodní pl. nádrž umělá 3 878
vodní pl. tok umělý 34 7981
zast. pl. zbořeniště 1 134
zast. pl. 79 21402
ostat.pl. jiná plocha 118 53928
ostat.pl. manipulační pl. 7 10105
ostat.pl. neplodná půda 18 7739
ostat.pl. ostat.komunikace 34 31829
ostat.pl. silnice 20 10831
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 8827
Celkem KN 785 2811168
Par. DKM 785 2811168
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 8
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 77
LV 132
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2010
THM-G 1:2000 01.12.1979 17.12.2010
S-SK GS 1:2880 1837 01.12.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.07.2019 21:29

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.