k.ú.: 603457 - Bezdědovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 598895 - Bezdědovice NUTS5 CZ0316598895
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 470 1645735
zahrada 197 129242
ovoc. sad 2 8518
travní p. 306 633036
lesní poz 100 2857683
vodní pl. nádrž umělá 1 145
vodní pl. rybník 20 100567
vodní pl. tok přirozený 32 17658
vodní pl. tok umělý 40 12535
vodní pl. zamokřená pl. 4 4836
zast. pl. společný dvůr 2 150
zast. pl. zbořeniště 3 503
zast. pl. 235 83952
ostat.pl. dobývací prost. 1 1658
ostat.pl. dráha 1 670
ostat.pl. jiná plocha 87 86393
ostat.pl. manipulační pl. 13 11355
ostat.pl. neplodná půda 131 71554
ostat.pl. ostat.komunikace 184 113602
ostat.pl. pohřeb. 2 4374
ostat.pl. silnice 8 26981
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2815
Celkem KN 1840 5813962
Par. DKM 533 329621
Par. KMD 1307 5484341
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 127
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 229
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 303
spoluvlastník 444

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.2012
KMD 1:1000 05.06.2012
THM-V 1:2000 16.07.1983 05.06.2012
FÚO 1:2000 16.07.1983 05.06.2012
S-SK GS 1:2880 1837 05.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 30.09.2020 06:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička