k.ú.: 603341 - Rajské - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555797 - Běšiny NUTS5 CZ0322555797
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 93745
zahrada 27 24004
ovoc. sad 1 4995
travní p. 119 628687
lesní poz les s budovou 3 179
lesní poz 83 440890
vodní pl. nádrž přírodní 1 246
vodní pl. tok přirozený 3 2654
vodní pl. zamokřená pl. 2 5008
zast. pl. 23 12143
ostat.pl. jiná plocha 17 13760
ostat.pl. manipulační pl. 7 3607
ostat.pl. neplodná půda 75 48958
ostat.pl. ostat.komunikace 30 31258
ostat.pl. silnice 4 9597
Celkem KN 413 1319731
Par. KMD 413 1319731
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 1
bez čp/če rod.dům 3
Celkem BUD 26
LV 50
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.09.2014
S-SK GS 1:2880 1837 11.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.05.2019 16:56

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.