k.ú.: 603333 - Kozí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555797 - Běšiny NUTS5 CZ0322555797
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 671292
zahrada 112 102762
travní p. 328 949934
lesní poz 98 525736
vodní pl. nádrž umělá 2 1434
vodní pl. tok přirozený 28 8439
vodní pl. tok umělý 13 3431
zast. pl. společný dvůr 2 569
zast. pl. 106 33738
ostat.pl. dráha 9 55175
ostat.pl. jiná plocha 47 31089
ostat.pl. manipulační pl. 13 7151
ostat.pl. neplodná půda 83 59387
ostat.pl. ostat.komunikace 51 37088
ostat.pl. silnice 14 36333
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 12986
Celkem KN 1136 2536544
Par. DKM 154 160577
Par. KMD 982 2375967
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 9
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 103
LV 150
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2010
KMD 1:1000 29.06.2010
THM-V 1:2000 01.05.1966 29.06.2010 část intravilánu
S-SK GS 1:2880 1837 29.06.2010 zbytek k.ú.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 25.09.2020 05:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička