k.ú.: 603333 - Kozí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555797 - Běšiny NUTS5 CZ0322555797
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 217 671661
zahrada 112 102916
travní p. 328 951455
lesní poz 97 525597
vodní pl. nádrž umělá 2 1434
vodní pl. tok přirozený 28 8439
vodní pl. tok umělý 13 3431
zast. pl. společný dvůr 1 553
zast. pl. 104 31856
ostat.pl. dráha 9 55175
ostat.pl. jiná plocha 46 31083
ostat.pl. manipulační pl. 13 7151
ostat.pl. neplodná půda 83 59387
ostat.pl. ostat.komunikace 48 37087
ostat.pl. silnice 14 36333
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 12986
Celkem KN 1129 2536544
Par. DKM 145 153330
Par. KMD 984 2383214
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 8
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
Celkem BUD 101
LV 150
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2010
KMD 1:1000 29.06.2010
THM-V 1:2000 01.05.1966 29.06.2010 část intravilánu
S-SK GS 1:2880 1837 29.06.2010 zbytek k.ú.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 07:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.