k.ú.: 603325 - Hořákov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555797 - Běšiny NUTS5 CZ0322555797
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 345417
zahrada 34 58370
travní p. 61 691585
lesní poz 36 589253
vodní pl. nádrž umělá 1 935
zast. pl. společný dvůr 1 26
zast. pl. zbořeniště 1 76
zast. pl. 37 14750
ostat.pl. dráha 1 342
ostat.pl. jiná plocha 22 41098
ostat.pl. manipulační pl. 10 16477
ostat.pl. neplodná půda 32 62229
ostat.pl. ostat.komunikace 29 27290
ostat.pl. silnice 21 23389
Celkem KN 322 1871237
Par. KMD 322 1871237
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 37
LV 46
spoluvlastník 80

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.01.2015
S-SK GS 1:2880 1837 15.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 15:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.