k.ú.: 603317 - Běšiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555797 - Běšiny NUTS5 CZ0322555797
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 447 2778219
zahrada 346 236708
ovoc. sad 1 2985
travní p. 440 1512242
lesní poz 75 2844664
vodní pl. nádrž přírodní 1 668
vodní pl. nádrž umělá 5 6152
vodní pl. rybník 2 26394
vodní pl. tok přirozený 26 24223
vodní pl. tok umělý 2 1497
vodní pl. zamokřená pl. 21 88253
zast. pl. společný dvůr 2 236
zast. pl. zbořeniště 4 1388
zast. pl. 371 128757
ostat.pl. dráha 11 64726
ostat.pl. jiná plocha 127 58720
ostat.pl. manipulační pl. 46 54966
ostat.pl. neplodná půda 204 216792
ostat.pl. ostat.komunikace 143 152787
ostat.pl. pohřeb. 3 5389
ostat.pl. silnice 24 59899
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 23046
ostat.pl. zeleň 2 555
Celkem KN 2310 8289266
Par. DKM 1140 1076770
Par. KMD 1170 7212496
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 185
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 26
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 8
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 7
Celkem BUD 365
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 6
Celkem JED 22
LV 410
spoluvlastník 620

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2009
DKM 1:1000 01.12.2009 intravilán
KMD 1:1000 01.12.2009 extravilán
THM-V 1:2000 01.09.1966 01.12.2009 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 01.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 23:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.