k.ú.: 603261 - Pařížov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571181 - Běstvina NUTS5 CZ0531571181
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 674143
zahrada 78 44410
ovoc. sad 10 24762
travní p. 60 93019
lesní poz 57 600985
vodní pl. nádrž umělá 4 166949
vodní pl. tok přirozený 6 50890
vodní pl. tok umělý 2 659
zast. pl. 89 41100
ostat.pl. jiná plocha 26 7938
ostat.pl. manipulační pl. 3 3039
ostat.pl. neplodná půda 46 25802
ostat.pl. ostat.komunikace 51 40040
ostat.pl. silnice 60 23017
Celkem KN 646 1796753
Par. KMD 646 1796753
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo jez 1
vod.dílo přehrada 5
Celkem BUD 87
LV 110
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 18.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.08.2019 16:24

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.