k.ú.: 603236 - Běstovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 553760 - Běstovice NUTS5 CZ0534553760
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 505 2320864
zahrada 291 131852
travní p. 359 937793
lesní poz 37 125288
vodní pl. nádrž přírodní 1 347
vodní pl. nádrž umělá 2 2821
vodní pl. tok přirozený 81 72550
zast. pl. společný dvůr 8 627
zast. pl. zbořeniště 6 3249
zast. pl. 290 99712
ostat.pl. dráha 14 74340
ostat.pl. jiná plocha 146 166982
ostat.pl. manipulační pl. 60 104008
ostat.pl. neplodná půda 42 27329
ostat.pl. ostat.komunikace 141 62734
ostat.pl. pohřeb. 1 1503
ostat.pl. silnice 8 54067
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1385
ostat.pl. zeleň 10 2620
Celkem KN 2005 4190071
Par. KMD 2005 4190071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 74
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 16
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 48
Celkem BUD 264
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 1
Celkem JED 15
LV 342
spoluvlastník 577

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2012
S-SK GS 1:2880 1839 10.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.08.2019 15:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.