k.ú.: 603228 - Malče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545414 - Besednice NUTS5 CZ0312545414
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 246215
zahrada 38 24864
travní p. 74 800181
lesní poz 237 816934
vodní pl. nádrž umělá 2 26259
vodní pl. tok přirozený 7 78276
vodní pl. zamokřená pl. 1 647
zast. pl. 64 23292
ostat.pl. jiná plocha 28 15592
ostat.pl. neplodná půda 49 49537
ostat.pl. ostat.komunikace 30 29583
ostat.pl. silnice 19 39535
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 10102
Celkem KN 583 2161017
Par. DKM 500 2117084
Par. KMD 83 43933
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 64
LV 90
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.12.2011 1:1000 15.12.2011 *)
KMD 1:1000 27.09.2010
S-SK GS 1:2880 1824 15.12.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 20.09.2020 23:46

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.