k.ú.: 603201 - Beřovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532088 - Beřovice NUTS5 CZ0203532088
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 2071401
zahrada mez, stráň 1 884
zahrada 150 108227
ovoc. sad 1 7139
travní p. 24 883843
lesní poz 8 60300
vodní pl. nádrž umělá 1 478
vodní pl. tok přirozený 14 23348
vodní pl. tok umělý 2 854
zast. pl. 159 73769
ostat.pl. jiná plocha 48 115212
ostat.pl. manipulační pl. 10 24547
ostat.pl. neplodná půda 20 17950
ostat.pl. ostat.komunikace 59 68612
ostat.pl. pohřeb. 1 1939
ostat.pl. silnice 11 52929
ostat.pl. skládka 1 496
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4312
ostat.pl. zeleň 13 30876
Celkem KN 653 3547116
Par. DKM 653 3547116
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 110
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 156
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 8
Celkem JED 16
LV 199
spoluvlastník 258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.08.2018
DKM-KPÚ 1:1000 07.01.2014
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 25.05.2019 07:26

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.