k.ú.: 603180 - Běřín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540404 - Jince NUTS5 CZ020B540404
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 185255
zahrada 73 65249
travní p. 62 359449
lesní poz 24 2348721
vodní pl. nádrž umělá 3 662
zast. pl. 53 21798
ostat.pl. dráha 1 10025
ostat.pl. jiná plocha 35 15851
ostat.pl. neplodná půda 23 7539
ostat.pl. ostat.komunikace 34 42565
ostat.pl. silnice 3 22721
Celkem KN 338 3079835
Par. KMD 338 3079835
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 34
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 49
LV 68
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.08.2011
S-SK GS 1839 29.08.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 07:02

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.