k.ú.: 603171 - Vlkov nad Lesy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537021 - Běrunice NUTS5 CZ0208537021
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 588 3944162
zahrada 34 15860
ovoc. sad 7 648081
travní p. 33 89884
lesní poz 29 2452474
vodní pl. nádrž umělá 7 36935
vodní pl. rybník 1 17777
vodní pl. tok přirozený 16 5829
vodní pl. tok umělý 32 51935
zast. pl. zbořeniště 1 254
zast. pl. 76 48755
ostat.pl. jiná plocha 16 45195
ostat.pl. neplodná půda 4 1832
ostat.pl. ostat.komunikace 56 182126
ostat.pl. pohřeb. 1 863
ostat.pl. silnice 6 45793
ostat.pl. skládka 1 3202
ostat.pl. zeleň 22 71334
Celkem KN 930 7662291
Par. DKM 62 440037
Par. KMD 868 7222254
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 27
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 76
LV 260
spoluvlastník 523

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2018
KM-D 1:2880 02.03.2001 30.05.2018
S-SK GS 1:2880 1841 01.03.2001 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 22.09.2020 17:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička