k.ú.: 603163 - Velké Výkleky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537021 - Běrunice NUTS5 CZ0208537021
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 563 3768554
zahrada 125 73767
ovoc. sad 3 20481
travní p. 2 1994
vodní pl. nádrž umělá 1 1215
vodní pl. tok přirozený 44 34287
vodní pl. tok umělý 9 12247
zast. pl. zbořeniště 6 713
zast. pl. 143 90533
ostat.pl. dráha 4 12225
ostat.pl. jiná plocha 16 17055
ostat.pl. manipulační pl. 14 39301
ostat.pl. neplodná půda 11 13375
ostat.pl. ostat.komunikace 70 73832
ostat.pl. silnice 13 22587
ostat.pl. zeleň 6 1396
Celkem KN 1030 4183562
Par. KMD 1030 4183562
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 133
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 291
spoluvlastník 656

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.05.2018
KM-D 1:2880 23.02.2001 04.05.2018
S-SK GS 1:2880 1841 22.02.2001 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 22.09.2020 17:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička