k.ú.: 603104 - Běrunice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537021 - Běrunice NUTS5 CZ0208537021
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 986 5131181
zahrada 166 114089
ovoc. sad 4 13007
travní p. 20 34365
lesní poz 22 1129765
vodní pl. nádrž umělá 2 2051
vodní pl. rybník 12 23901
vodní pl. tok přirozený 60 28689
vodní pl. tok umělý 27 11475
zast. pl. společný dvůr 2 299
zast. pl. zbořeniště 3 231
zast. pl. 255 117772
ostat.pl. dráha 8 33592
ostat.pl. jiná plocha 56 39440
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 24
ostat.pl. manipulační pl. 19 38865
ostat.pl. neplodná půda 3 933
ostat.pl. ostat.komunikace 127 166059
ostat.pl. pohřeb. 1 7964
ostat.pl. silnice 11 56780
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16127
ostat.pl. zeleň 11 6793
Celkem KN 1799 6973402
Par. KMD 1799 6973402
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. rod.dům 128
č.p. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 251
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 470
spoluvlastník 947

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.09.2015
S-SK GS 1:2880 1841 14.09.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 05.06.2020 13:53

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.