k.ú.: 602833 - Buková u Bernartic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 524891 - Bernartice NUTS5 CZ0711524891
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 184 3847595
zahrada 100 69219
travní p. 147 1221345
lesní poz 102 407659
vodní pl. nádrž přírodní 2 4945
vodní pl. nádrž umělá 2 4146
vodní pl. tok přirozený 64 42509
vodní pl. tok umělý 9 2825
vodní pl. zamokřená pl. 1 688
zast. pl. společný dvůr 1 205
zast. pl. zbořeniště 61 28657
zast. pl. 62 35831
ostat.pl. jiná plocha 138 117083
ostat.pl. manipulační pl. 5 11059
ostat.pl. neplodná půda 13 11182
ostat.pl. ostat.komunikace 114 70046
ostat.pl. silnice 14 41200
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2688
ostat.pl. zeleň 1 305
Celkem KN 1021 5919187
Par. KMD 1021 5919187
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 60
LV 83
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 26.09.2020 17:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička