k.ú.: 602787 - Lampertice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 548804 - Lampertice NUTS5 CZ0525548804
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52144 - Žacléř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 2004970
zahrada 178 138633
ovoc. sad 1 6276
travní p. 468 1695404
lesní poz 125 847914
vodní pl. tok přirozený 31 22479
vodní pl. tok umělý 2 536
vodní pl. zamokřená pl. 11 26475
zast. pl. společný dvůr 2 455
zast. pl. zbořeniště 14 4190
zast. pl. 247 140968
ostat.pl. dráha 6 84041
ostat.pl. jiná plocha 96 182408
ostat.pl. manipulační pl. 61 278620
ostat.pl. neplodná půda 124 152753
ostat.pl. ostat.komunikace 151 167575
ostat.pl. pohřeb. 1 3975
ostat.pl. silnice 14 58527
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12984
ostat.pl. zeleň 4 11537
Celkem KN 1716 5840720
Par. DKM 1716 5840720
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 129
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 43
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 237
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 249
spoluvlastník 340

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.07.2005
THM-V 1:2000 01.07.1971 08.07.2005
S-SK GS 1:2880 1841 01.07.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 24.08.2019 15:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.