k.ú.: 602779 - Křenov u Žacléře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579050 - Bernartice NUTS5 CZ0525579050
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52144 - Žacléř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 427304
zahrada 32 25603
ovoc. sad 1 16427
travní p. 432 1479868
lesní poz 68 1292962
vodní pl. tok přirozený 66 56892
zast. pl. zbořeniště 7 1598
zast. pl. 77 30358
ostat.pl. dráha 1 8723
ostat.pl. jiná plocha 87 182882
ostat.pl. manipulační pl. 10 29335
ostat.pl. neplodná půda 74 96058
ostat.pl. ostat.komunikace 84 84193
ostat.pl. silnice 3 45220
ostat.pl. zeleň 1 2221
Celkem KN 1063 3779644
Par. DKM 1063 3779644
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 76
LV 122
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.05.2005
THM-V 1:2000 01.01.1971 10.05.2005
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.08.2019 22:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.