k.ú.: 602761 - Královec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 530808 - Královec NUTS5 CZ0525530808
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52144 - Žacléř

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 285 4287082
zahrada 50 56710
travní p. 388 1478233
lesní poz 118 3027818
vodní pl. nádrž umělá 1 180
vodní pl. tok přirozený 26 33402
vodní pl. tok umělý 2 175
vodní pl. zamokřená pl. 3 6623
zast. pl. společný dvůr 3 2005
zast. pl. zbořeniště 35 15508
zast. pl. 148 67531
ostat.pl. dráha 11 106307
ostat.pl. jiná plocha 64 370950
ostat.pl. manipulační pl. 44 69598
ostat.pl. neplodná půda 121 148136
ostat.pl. ostat.komunikace 191 205815
ostat.pl. pohřeb. 1 2890
ostat.pl. silnice 9 53903
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6479
ostat.pl. zeleň 3 1249
Celkem KN 1507 9940594
Par. DKM 855 6554943
Par. KMD 652 3385651
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 144
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 185
spoluvlastník 257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.06.2015
DKM-KPÚ 1:1000 27.03.2014
S-SK GS 1:2880 1841 02.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 26.09.2020 02:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička