k.ú.: 602752 - Bernartice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579050 - Bernartice NUTS5 CZ0525579050
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52144 - Žacléř

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 389 2668554
zahrada 189 158512
travní p. 791 2719905
lesní poz ostat.komunikace 2 1104
lesní poz 287 4026418
vodní pl. nádrž umělá 4 4667
vodní pl. tok přirozený 48 27896
vodní pl. tok umělý 6 1444
zast. pl. společný dvůr 1 213
zast. pl. zbořeniště 17 5273
zast. pl. 461 125508
ostat.pl. dráha 2 114118
ostat.pl. jiná plocha 180 364779
ostat.pl. manipulační pl. 59 109075
ostat.pl. neplodná půda 220 95598
ostat.pl. ostat.komunikace 242 174260
ostat.pl. pohřeb. 1 4625
ostat.pl. silnice 11 78618
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13567
ostat.pl. zeleň 4 9357
Celkem KN 2917 10703491
Par. KMD 2917 10703491
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 123
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 80
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 103
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 445
byt.z. byt 69
obč.z. byt 2
Celkem JED 71
LV 530
spoluvlastník 754

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2012
S-SK GS 1:2880 1841 11.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 24.05.2019 21:25

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.