k.ú.: 602744 - Bečkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579050 - Bernartice NUTS5 CZ0525579050
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52144 - Žacléř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 324 850231
zahrada 27 16315
travní p. 367 1145593
lesní poz 65 930082
vodní pl. nádrž umělá 1 94
zast. pl. společný dvůr 2 217
zast. pl. zbořeniště 23 6041
zast. pl. 65 16401
ostat.pl. jiná plocha 79 84172
ostat.pl. manipulační pl. 131 306824
ostat.pl. neplodná půda 27 12582
ostat.pl. ostat.komunikace 93 48235
ostat.pl. silnice 16 32701
Celkem KN 1220 3449488
Par. KMD 1220 3449488
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 64
LV 86
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 26.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.08.2019 22:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.