k.ú.: 602701 - Bernartice u Stráže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34701 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561207 - Stráž NUTS5 CZ0327561207
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 2273701
zahrada 112 88954
ovoc. sad 2 6925
travní p. 78 572378
lesní poz 103 3058430
vodní pl. nádrž umělá 10 4039
vodní pl. rybník 3 13474
vodní pl. tok přirozený 3 641
vodní pl. tok umělý 4 9822
vodní pl. zamokřená pl. 2 234
zast. pl. zbořeniště 3 669
zast. pl. 101 38237
ostat.pl. jiná plocha 56 41571
ostat.pl. manipulační pl. 8 8986
ostat.pl. neplodná půda 19 12595
ostat.pl. ostat.komunikace 86 116755
ostat.pl. pohřeb. 2 5999
ostat.pl. silnice 3 21642
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7384
ostat.pl. zeleň 6 921
Celkem KN 682 6283357
EN 36 1495197
GP 71 1046658
Celkem ZE 107 2541855
Par. KMD 373 2505244
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 46
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 95
LV 98
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2017
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 09.08.2022 00:06

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.