k.ú.: 602701 - Bernartice u Stráže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561207 - Stráž NUTS5 CZ0327561207
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 2273766
zahrada 112 88924
ovoc. sad 2 6925
travní p. 78 572329
lesní poz 103 3058588
vodní pl. nádrž umělá 10 4039
vodní pl. rybník 3 13778
vodní pl. tok přirozený 3 641
vodní pl. tok umělý 4 9822
vodní pl. zamokřená pl. 2 234
zast. pl. zbořeniště 3 669
zast. pl. 104 37377
ostat.pl. jiná plocha 52 41413
ostat.pl. manipulační pl. 8 8986
ostat.pl. neplodná půda 19 12595
ostat.pl. ostat.komunikace 86 117295
ostat.pl. pohřeb. 2 5999
ostat.pl. silnice 3 21642
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7384
ostat.pl. zeleň 6 921
Celkem KN 682 6283327
EN 36 1496077
GP 71 1046658
Celkem ZE 107 2542735
Par. KMD 372 2504334
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 45
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 92
LV 97
spoluvlastník 122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2017
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 23.09.2020 21:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička