k.ú.: 602701 - Bernartice u Stráže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:374616662

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561207 - Stráž NUTS5 CZ0327561207
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 2273766
zahrada 111 88911
ovoc. sad 2 6889
travní p. 72 572346
lesní poz 94 3058878
vodní pl. nádrž umělá 10 4039
vodní pl. rybník 3 13778
vodní pl. tok přirozený 3 641
vodní pl. tok umělý 4 9822
vodní pl. zamokřená pl. 2 234
zast. pl. zbořeniště 3 669
zast. pl. 102 37347
ostat.pl. jiná plocha 51 41501
ostat.pl. manipulační pl. 8 8986
ostat.pl. neplodná půda 18 12632
ostat.pl. ostat.komunikace 79 117303
ostat.pl. pohřeb. 2 5999
ostat.pl. silnice 2 21642
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7384
ostat.pl. zeleň 6 921
Celkem KN 653 6283688
EN 36 1498225
GP 72 1046768
Celkem ZE 108 2544993
Par. KMD 343 2492843
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 45
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 91
LV 97
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2017
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 23.10.2019 15:11

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.