k.ú.: 602647 - Bernardov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 531111 - Bernardov NUTS5 CZ0205531111
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 283 1370563
zahrada 90 61655
ovoc. sad 15 30136
travní p. 16 23595
lesní poz 110 1705520
vodní pl. nádrž umělá 3 2473
vodní pl. tok přirozený 1 30
vodní pl. tok umělý 8 5933
zast. pl. společný dvůr 4 615
zast. pl. zbořeniště 2 380
zast. pl. 126 63377
ostat.pl. jiná plocha 50 42528
ostat.pl. manipulační pl. 22 22805
ostat.pl. neplodná půda 6 15384
ostat.pl. ostat.komunikace 76 60790
ostat.pl. silnice 27 43688
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5359
Celkem KN 840 3454831
Par. KMD 840 3454831
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 115
LV 197
spoluvlastník 263

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2010
S-SK GS 1:2880 1824 04.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 02:35

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.