k.ú.: 602582 - Benice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 188
orná půda 237 1996162
zahrada 334 214105
ovoc. sad 32 14288
travní p. 145 219717
lesní poz 28 75048
vodní pl. nádrž umělá 1 3196
vodní pl. tok přirozený 105 42583
vodní pl. zamokřená pl. 17 19494
zast. pl. 320 73153
ostat.pl. jiná plocha 59 10455
ostat.pl. manipulační pl. 4 478
ostat.pl. neplodná půda 10 2175
ostat.pl. ostat.komunikace 62 51973
ostat.pl. pohřeb. 1 571
ostat.pl. silnice 13 27614
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10871
ostat.pl. zeleň 10 11720
Celkem KN 1381 2773791
Par. DKM 1381 2773791
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 93
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 170
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 319
obč.z. byt 8
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 10
LV 459
spoluvlastník 797

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2003
THM-G 1:1000 01.11.1982 29.06.2003
S-SK GS 1:2880 1841 31.10.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 18.01.2022 00:08

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.