k.ú.: 602566 - Benetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590304 - Benetice NUTS5 CZ0634590304
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 1382672
zahrada 64 37131
travní p. mez, stráň 2 469
travní p. 169 1012033
lesní poz 74 562463
vodní pl. nádrž umělá 5 6272
vodní pl. rybník 1 538
vodní pl. tok přirozený 18 3496
vodní pl. tok umělý 19 6784
zast. pl. 102 37717
ostat.pl. jiná plocha 49 23871
ostat.pl. manipulační pl. 5 11662
ostat.pl. mez, stráň 29 27882
ostat.pl. neplodná půda 54 45624
ostat.pl. ostat.komunikace 46 28627
ostat.pl. pohřeb. 1 1158
ostat.pl. silnice 9 53876
ostat.pl. zeleň 5 3543
Celkem KN 795 3245818
Par. KMD 795 3245818
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 46
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 96
byt.z. byt 7
byt.z. garáž 7
Celkem JED 14
LV 115
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 21.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 30.09.2020 05:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička