k.ú.: 602515 - Benešova Hora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550621 - Vacov NUTS5 CZ0315550621
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 1409696
zahrada 77 57503
travní p. 355 1323272
lesní poz 107 910915
vodní pl. nádrž umělá 3 1518
vodní pl. tok přirozený 16 4839
vodní pl. tok umělý 26 6450
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. zbořeniště 3 264
zast. pl. 169 41984
ostat.pl. jiná plocha 28 19243
ostat.pl. manipulační pl. 46 73816
ostat.pl. neplodná půda 303 250317
ostat.pl. ostat.komunikace 91 71150
ostat.pl. silnice 39 31307
Celkem KN 1514 4202289
Par. KMD 1514 4202289
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 166
LV 244
spoluvlastník 391

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2016
KM-D 1:2000 01.05.2000 07.12.2016
S-SK GS 1:2880 1837 01.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 26.09.2020 16:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička