k.ú.: 602469 - Ovesná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562351 - Benešov nad Ploučnicí NUTS5 CZ0421562351
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 166325
zahrada 82 53057
ovoc. sad 2 8015
travní p. 194 1815436
lesní poz 69 1995952
vodní pl. nádrž umělá 1 335
vodní pl. tok přirozený 1 6507
vodní pl. zamokřená pl. 1 204
zast. pl. zbořeniště 11 1813
zast. pl. 49 13418
ostat.pl. jiná plocha 37 32051
ostat.pl. manipulační pl. 2 1370
ostat.pl. neplodná půda 182 271032
ostat.pl. ostat.komunikace 42 54517
ostat.pl. silnice 4 42130
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 657
Celkem KN 696 4462819
Par. DKM 696 4462819
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 49
LV 87
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.1997
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.09.1997 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 21.08.2019 16:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.