k.ú.: 602442 - Valtéřov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545406 - Benešov nad Černou NUTS5 CZ0312545406
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 190366
zahrada 3 5171
ovoc. sad 1 38339
travní p. 95 1916597
lesní poz 78 1726177
vodní pl. rybník 3 6370
vodní pl. tok umělý 4 13373
vodní pl. zamokřená pl. 2 3014
zast. pl. 20 6986
ostat.pl. jiná plocha 9 5380
ostat.pl. manipulační pl. 1 12072
ostat.pl. neplodná půda 54 139796
ostat.pl. ostat.komunikace 24 58290
ostat.pl. silnice 6 37680
Celkem KN 308 4159611
Par. DKM 245 2904681
Par. KMD 63 1254930
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 20
LV 48
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.02.2018 1:1000 08.02.2018 *)
KMD 1:1000 17.04.2012
S-SK GS 1:2880 1824 17.04.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 27.09.2020 06:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička