k.ú.: 602426 - Klení - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545406 - Benešov nad Černou NUTS5 CZ0312545406
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 638302
zahrada 39 25710
travní p. 404 1947485
lesní poz 310 3784398
vodní pl. nádrž umělá 4 7235
vodní pl. rybník 3 249242
vodní pl. tok přirozený 5 4981
vodní pl. tok umělý 12 27353
vodní pl. zamokřená pl. 10 65523
zast. pl. zbořeniště 1 215
zast. pl. 179 28126
ostat.pl. jiná plocha 165 71461
ostat.pl. manipulační pl. 125 98288
ostat.pl. neplodná půda 333 587836
ostat.pl. ostat.komunikace 82 60061
ostat.pl. silnice 3 20397
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 33789
Celkem KN 1821 7650402
Par. KMD 1821 7650402
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 78
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 5
Celkem BUD 177
LV 243
spoluvlastník 298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2012
S-SK GS 1:2880 1827 10.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 23.09.2020 14:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička